Opći uvjeti poslovanja (Turistička agencija)

SeeAdria je turistička agencija (u daljnjem tekstu: SeeAdria) u vlasništvu trgovačkog društva Nova Gradnja d.o.o. specijalizirana za posredovanje u iznajmljivanju privatnih vila sa bazenima i apartmana.

SeeAdria sklapa ugovore o posredovanju u pružanju usluga smještaja izravno sa vlasnicima nekretnina kako bi osigurala svojim gostima uslugu na najvišoj mogućnoj razini. Sve oglašene vile i svi apartmani su pod ugovorom sa SeeAdriom i sve imaju licence izdane od nadležnih državnih tijela za bavljenje uslugama najma.

UVOD

Ugovor o najmu koji sklopite sa agencijom SeeAdria kao posrednikom sklapate Vi kao najmoprimac (u daljnjem tekstu: gost) sa vlasnikom vile-kuće za odmor, apartmana (u daljnjem tekstu: vila, apartman) kao najmodavcem (u daljnjem tekstu: vlasnik). SeeAdria djeluje isključivo kao posrednik te će jedino kao posrednik i biti odgovorna.

Plaćanjem akontacije za rezervaciju odabrane vile u željenom terminu bezuvjetno pristajete na ove Opće uvjete koji će biti objavljeni na web stranici agencije SeeAdria www.seeadria.com i koji stupaju na snagu na dan objavljivanja.

1. DOLAZAK I ODLAZAK

Najraniji dolazak je u16:00 h na dan dolaska za vile/kuće za odmor i 14:00 za apartmane. Najkasniji odlazak je u 10:00 h na datum odlaska.

Raniji dolazak i kasniji odlazak neće biti mogući, osim ukoliko nije ranije tako dogovoreno sa vlasnikom. Ukoliko gost napustit vilu, apartman nakon 18:00 h dužan je vlasniku platiti cjelokupnu naknadu za smještaj za tekući dan.

Prijava gostiju

Gost se na osnovu zakona Republike Hrvatske obvezuje vlasniku/domaćinu vile dati na uvid važeću osobnu ispravu, koja sadrži osobne podatke i koji će se koristiti u svrhu prijave pri Hrvatskoj turističkoj zajednici (HTZ). Ti se podaci neće koristiti u druge svrhe. Gostu koji neće dati ni jednu vrstu važeće osobne isprave za zakonski obvezujuću turističku prijavu, može se uskratiti pristup vili/apartmanu, bez mogućnosti povrata uplaćenog iznosa najma za istu. Ukoliko pak postoji odredba plaćanja boravišne pristojbe, isto će biti naglašeno na službenim stranicama SeeAdrie, te će gost o tom trošku biti unaprijed obaviješten kao i o točnom iznosu dodatnih troškova.

2. PRAVILA SMJEŠTAJA

Broj gostiju

U svako doba na posjedu vile/apartmana najviše može biti smješten broj osoba koji je naznačen na potvrdi o rezervaciji. Broj gostiju se može povećati do maksimalnog kapaciteta navedenog na web stranici vile/apartmana, najkasnije 3 (tri) dana prije dolaska u vilu. Tražena promjena broja gostiju mora bi podnesena e-mailom. Maksimalan broj osoba uključuje i djecu, bez obzira na njihovu dob. Ukoliko u vili/apartmanu odnosno na posjedu vile/apartmana boravi više ljudi od maksimalno dopuštenog broja bez dozvole vlasnika, vlasnik i/ili SeeAdria zadržavaju pravo raskinuti Ugovor o najmu koji stupa na snagu odmah, bez otkaznog roka, te se gosti obvezuju u roku od 2 (dva) sata trajno napustiti vilu/apartman. Povrat novca za neiskorišteno vrijeme najma vile/apartmana neće biti moguć.

Grupe mladih

Gosti od 24 godina starosti i mlađi se smatraju grupama mladih. Posebni uvjeti vrijede za grupe mladih ovisno o pravilima pojedine kuće/apartmana. Gosti su dužni informirati agenciju SeeAdria o starosti grupe prije rezervacije. Nepoštivanje ove odredbe može za posljedicu imati otkazivanje rezervacije bez mogućnosti povratka izvršenih uplata.

Šatori i kamp kućice

Zabranjeno je na ili pored vile postaviti šatore, kamp kućice ili slično. Ukoliko se ova odredba prekrši, vlasnik i/ili SeeAdria ovlašteni su raskinuti ugovor o najmu koji stupa na snagu odmah, bez otkaznog roka, te se gost obvezuje u roku od 2 (dva) sata trajno napustiti vilu/apartman sa svim osobama koje tamo borave i nema pravo od vlasnika niti od agencije SeeAdria tražiti povrat iznosa plaćenog smještaja.

Kućni ljubimci i alergije

Mogućnost dolaska kućnih ljubimaca, te uvjeti pod kojima je njihov eventualni dolazak dopušten bit će naznačen na web stranici svake vile/apartman. Kućnim ljubimcima je strogo zabranjen pristup bazenima. Moguća dodatna naknada troškova radi čišćenja u odnosu na kućne ljubimce jasno će biti naznačena na web stranici pojedine vile/apartman. Tijekom procesa rezervacije gost mora odabrati broj kućnih ljubimaca, a dodatno zaračunavanje troškova čišćenja (ukoliko je isto predviđeno) u odnosu na kućne ljubimce, automatski se dodaje ukupnoj cijeni najma. Nije dopušteno držati veći broj ljubimaca od broja koji je prijavljen i naveden na potvrdi. U slučaju da gost želi dovesti vise od 2 (dva) ljubimca, morat će dodatno kontaktirati agenciju SeeAdria, te bez pisanog pristanka neće biti dopušteno držanje vise od 2 (dva) kućna ljubimca u vili/apartmanu. Vlasnici ljubimaca su odgovorni za čišćenje izmeta iza svog ljubimca te ljubimcima u niti jednom trenutku nije dopušteno boraviti na namještaju. Svaki dokaz o boravku ljubimca na namještaju može prouzročiti dodatne troškove čišćenja.

Svi ljubimci moraju biti pravodobno cijepljeni protiv bjesnoće i svih drugih bolesti sukladno važećim propisima. Gostima se preporučuje da se informiraju o uobičajenim bolestima ljubimaca na području u koje putuju te da ih preveniraju. Držanje kućnih ljubimaca u vili/apartmanu je na isključivu odgovornost gosta, te vlasnici i SeeAdria ne preuzimaju nikakvu odgovornost zbog eventualne bolesti ili ozljede koju ljubimci mogu pretrpjeti tijekom boravka. U nekim vilama/apartmanima boravak kućnih ljubimaca nije dopušten. Međutim, niti vlasnik niti SeeAdria ne mogu garantirati da prije u kući nije bilo ljubimaca odnosno da vlasnik nema kućne ljubimce. SeeAdria ne preuzima odgovornost za alergijske reakcije gostiju do kojih može doći u bilo kojoj od vila/apartmana.

Ukoliko gost dovede kućnog ljubimca koji nije bio najavljen, vlasnik i /ili SeeAdria zadržavaju pravo raskinuti ugovor o najmu koji stupa na snagu odmah, bez otkaznog roka, te se gost obvezuje u roku od 2 (dva) sata trajno napustiti vilu/apartman sa svim osobama koje tamo borave i nema pravo od vlasnika niti od agencije SeeAdria tražiti povrat iznosa za plaćeni smještaj.

Novosagrađene vile

Prilikom rezervacija novosagrađenih vila gost mora biti svjestan mogućnosti da možda nije prošlo dovoljno vremena da u dvorištu u potpunosti izrastu trava, biljke, cvijeće i sl.

Buka

U slučaju da gosti bukom i galamom ometaju javni red i mir te se niti nakon upozorenja ne stišaju, isto se može smatrati težom povredom odredbi ugovora o najmu u kojem su slučaju vlasnik i/ili SeeAdria ovlašteni raskinuti ugovor o najmu koji stupa na snagu odmah, bez otkaznog roka, te se gost obvezuje u roku od 2 (dva) sata trajno napustiti vilu/apartman sa svim osobama koje tamo borave i nema pravo od vlasnika niti od agencije SeeAdria tražiti povrat iznosa plaćenog smještaja. Satnica o miru nalazi se na kućnom redu svakog objekta.

Bazeni

Gost se obvezuje zbog vlastite sigurnosti saslušati upute bilo kakve vrste koje mu priopće vlasnik odnosno SeeAdria, a odnose se na korištenje bazena. Gost je odgovoran za korištenje bazena u bilo kojem smislu. Djeca moraju biti pod stalnim nadzorom odraslih u području bazena. Gost koristi bazen na vlastitu odgovornost. Ukoliko se smještaj rezervira izvan ljetne sezone, postoji mogućnost da se bazen neće moći koristiti. Imajte na umu da je korištenje jacuzzi povezano sa određenim zdravstvenim rizicima te ih koristite na vlastitu odgovornost.

Kućni red

Svaka vila/apartman ima svoj kucni red koji je istaknut na vidljivom mjestu u vili. Gosti se obvezuju pridržavati pravila kućnog reda. Ukoliko se gosti ne pridržavaju pravila kućnog reda, isto se može smatrati tezom povredom odredbi ugovora o najmu u kojem su slučaju vlasnik i/ili SeeAdria ovlašteni raskinuti ugovor o najmu koji stupa na snagu odmah, bez otkaznog roka, te se gost obvezuje u roku od 2 (dva) sata trajno napustiti vilu/apartman sa svim osobama koje tamo borave i nema pravo od vlasnika niti od SeeAdrie tražiti povrat iznosa plaćenog smještaja.

3. CIJENE I PLAĆANJA

Osim ukoliko drugačije nije naznačeno, sve su cijene navedene u Eurima po vili/apartmanu po danu. Naplata kreditnim karticama se vrsi u Eurima. Rezervacija je obvezujuća te se prilikom rezervacije traži plaćanje akontacije u iznosu od 30% od ugovorene cijene smještaja nakon čega je rezervacija potvrđena, sklopljen je ugovor sa vlasnikom te su prihvaćeni ovi Opći uvjeti, koji su sastavni dio Ugovora o najmu vile/apartmana.

Troškovi vode, plina, električne energije i interneta te posteljina, ručnici, kuhinjske krpe, završno čišćenje interijera, održavanje bazena i eksterijera, prijava boravka i boravišna pristojba kao i porez na dodanu vrijednost uključeni su u cijenu najma smještaja, ukoliko nije drugačije definirano na službenim stranicama SeeAdrie.

Dozvoljeni načini plaćanja za akontaciju su: kreditne kartice i bankovni transfer. Sva plaćanja trebaju biti izvršena u Eurima (EUR). Postoji mogućnost da dođe do razlike u naplaćenom iznosu zbog razlike u tečaju. SeeAdria ne može biti odgovorna za tečajne razlike ili naknade drugih bankovnih institucija. Za plaćanje ostatka (70% ugovorene cijene smještaja) su dozvoljene sve metode plaćanja kao i za uplatu akontacije. Plaćanje kreditnim karticama i bankovnim transferom treba izvršiti najkasnije do 30 dana prije dolaska u vilu/apartman kako bi SeeAdria imala dovoljno vremena za prosljeđivanje uplate vlasniku.

U slučaju otkazivanja rezervacije sve uplate koje su izvršene prema SeeAdrii nisu povratne iz razloga sto SeeAdria prema ugovoru sa vlasnicima vila uplate prosljeđuje vlasnicima. Preporučamo ugovaranje vlastitog putnog osiguranja koje pokriva rizik otkaza putovanja.

Podatci za plaćanje su sljedeći:

Nova Gradnja d.o.o.
Svetog Antona 38B
OIB : 99945834424
Porezni broj : HR 99945834424
Žiro račun IBAN : HR 26 2340 0091 5111 2473 7
SWIFT/BIC CODE : PBZGHR2X

Po primitku avansne uplate, potvrdu o uplati gost će zaprimiti putem e-maila. Po primitku uplate u cijelosti, ukoliko nije dogovoreno plaćanje u gotovini na liscu mjesta (za smještajne jedinice gdje je to dozvoljeno) gost će uputnicu/voucher primiti putem e-maila.

Rezervacije koje su izvršene 30 dana i više prije početka razdoblja najma

Za rezervacije koje su izvršene 30 dana ili vise prije početka razdoblja najma, primjenjivat će se sljedeći uvjeti:

  1. akontacija od 30% od ukupno ugovorene cijene smještaja dospijeva ODMAH na naplatu ukoliko je odabrana metoda plaćanja putem kreditne kartice. Ukoliko je odabrano plaćanje putem bankovnog transfera plaćeni iznos akontacije SeeAdria mora primiti u roku od 3 (tri) dana, uz dostavu potvrde o plaćanju na dan plaćanja;
  2. ostatak od 70% od ukupno ugovorene cijene smještaja dospijeva na naplatu najkasnije 30 (trideset) dana prije početka perioda najma ukoliko se plaćanje vrsi putem kreditnih kartica ili bankovnog transfera. Ukoliko je izabrano plaćanje u gotovini (u vilama kod kojih je ta mogućnost dozvoljena, sto je naznačeno tijekom postupka rezervacije) ostatak od70% dopijeva na naplatu odmah po dolasku gosta te je gost u obvezi odmah platiti ostatak izravno vlasniku/domaćinu vile/apartmana u samoj vili ne postoji mogućnost plaćanja elektronskim putem (kreditne kartice)..

Rezervacije izvršene 30 dana i manje prije početka razdoblja najma

  1. Ukupan iznos najma dospijeva ODMAH na naplatu za plaćanja putem kreditnih kartica i bankovnih transfera. Nije moguće odabrati bankovni transfer kao metodu plaćanja ukoliko je datum dolaska bliži od 15 dana od datuma kada je izvršena rezervacije.
  2. U slučaju da gost izabere plaćanje dijela ugovorene cijene smještaja u gotovini (u vilama kod kojih je ta mogućnost dozvoljena, sto je naznačeno tijekom postupka rezervacije) akontacija u iznosu od 30% od ukupno ugovorene cijene smještaja dospijeva ODMAH na naplatu a ostatak od 70% dopijeva na naplatu odmah po dolasku gosta u vilu/apartman. U samoj vili/apartmanu ne postoji mogućnost plaćanja elektronskim putem (kreditne kartice).

Nepridržavanje rokova dospijeća plaćanja

Gost se obvezuje izvršiti plaćanja u rokovima i na način opisan u ovoj točki Općih uvjeta. Ukoliko se gost ne pridržava rokova dospijeća plaćanja, takvo ponašanje se smatra teškim kršenjem ugovornih obveza te se Ugovor o najmu smatra raskinutim bez otkaznog roka. U slučaju raskida Ugovora o najmu sve izvršene uplate prema agenciji SeeAdria nisu povratne.

4. OTKAZIVANJE I PROMJENE

Sklopljeni Ugovor o najmu se može otkazati samo pisanim putem (e-mailom). Otkaz se primjenjuje samo od dana od kada je SeeAdria takav otkaz primila i samo pod uvjetima iz ove točke.

U slučaju otkaza Ugovora o najmu, zadržavaju se sve primljene uplate do dana otkaza i gost nema pravo na povrat istih. SeeAdria preporuča gostima ugovaranje police osiguranja od otkaza rezervacije koje pokriva rizik otkaza putovanja.

U slučaju da gost može pronaći drugog gosta sebi u zamjenu u istom razdoblju, za istu cijenu i pod istima uvjetima, SeeAdria će odmah po pisanom primitku svih potrebnih podataka o novom gostu izvršiti prijenos Ugovora o najmu na novog gosta te će mu poslati o tome pisanu potvrdu. Već primljeni iznosi cijene smještaja po prenesenom ugovoru zadržava SeeAdria, a novi gost je u obvezi platiti ostatak do pune cijene smještaja, ovisno o već ranije odabranom načinu plaćanja koji je sastavni dio ugovora.

Rezervaciju nije moguće prenijeti na drugu vilu/apartman jer SeeAdria sve uplate odmah prosljeđuje vlasnicima vila.

U slučaju da se sklopljeni ugovor o najmu ne može ispuniti odnosno njegovo ispunjenje postane znatno otezano zbog više sile (npr. rat, prirodna katastrofa, ekološka katastrofa, epidemije, zatvaranje granica, štrajk i slična visa sila) koja se nije mogla predvidjeti u vrijeme sklapanja ugovora o najmu, SeeAdria i vlasnik mogu raskinuti ugovor o najmu budući da se niti SeeAdria niti vlasnik ne mogu smatrati odgovornim u gore navedenim slučajevima.

5. POLOG ZA SLUČAJ ŠTETE

Gost se obvezuje, ukoliko nema ugovorenu policu osiguranja od odgovornosti za štete na imovini prilikom dolaska u vilu/apartman vlasniku/domaćinu vile/apartmana ostaviti polog u gotovini. Visina iznosa pologa, kojeg je gost dužan položiti vlasniku/domaćinu vile/apartman prilikom dolaska, bit će naznačena u pisanoj potvrdi rezervacije. Polog služi kao osiguranje vlasniku za počinjene štete na vili/apartmanu. U slučaju da je počinjena šteta veća od iznosa položenog pologa, gost je obvezan vlasniku nadoknaditi puni iznos štete. Ukoliko nije počinjena nikakva šteta na vili/apartmanu, vlasnik/domaćin vile/apartman se obvezuje položeni iznos pologa vratiti gostu pri odlasku.

7. NENAMJERNA ŠTETA POČINJENA OD STRANE GOSTIJU

Gost se obvezuje prema unajmljenoj vili/apartmanu ponašati odgovorno. Obveza je gosta vratiti vilu u stanju u kakvom ju je primio/la. Za bilo kakvu nanesenu štetu gost odgovara izravno vlasniku. Ukoliko gost nema ugovoreno osiguranje, vlasnik se ima pravo naplatiti do iznosa stvarne štete iz položenog pologa. Ukoliko iznos pologa nije dostatan za pokriće štete gost se obvezuje platiti izravno vlasniku/domaćinu vile/apartmana razliku do punog iznosa štete.

Namjerno oštećenje imovine ili narušavanje javnog reda i mira smatra se težom povredom odredbi Ugovora o najmu u kojem su slučaju vlasnik i/ili SeeAdria ovlašteni raskinuti Ugovor o najmu koji stupa na snagu odmah, bez otkaznog roka, te se gost obvezuje u roku od 2 (dva) sata trajno napustiti vilu sa svim osobama koje tamo borave i nema pravo od vlasnika niti od agencije SeeAdria tražiti povrat iznosa plaćenog smještaja. Gost se obvezuje nastanak bilo kakve štete na vili/apartmanu ili posjedu oko vile/apartmana za vrijeme razdoblja najma odmah prijaviti vlasniku. Prilikom odlaska gosta, a prije predaje ključeva, gost se obvezuje pregledati sa vlasnikom/domaćinom vilu/apartman i posjed oko vile/apartmana. U slučaju da nije počinjena nikakva šteta vlasnik/domaćin vile/apartmana se obvezuje gostu, ukoliko gaje primio, vratiti položeni iznos pologa, a u slučaju počinjenja štete ako gost ima ugovoreno osiguranje gost se obvezuje postupiti sukladno uvjetima osiguranja.

Štetom se može smatrati i potreba za dodatnim čišćenjem zbog posebno lošeg stanja u kojem je gost vratio vilu/apartman vlasniku/domaćinu, te vlasnik/domaćin ima pravo tu štetu naplatiti iz depozita za štete ili zatražiti trenutno plaćanje ukoliko gost ima ugovorenu policu osiguranja od odgovornosti za štete na imovini.

8. PRIGOVORI I NEDOSTACI NA VILI/APARTMANU

Ukoliko gost prilikom preuzimanja vile/apartmana uoči nedostatno čišćenje, štetu ili druge neispravnosti na vili/apartmanu, ili ima prigovore druge vrste isti će bez odgode, a najkasnije u roku od 24 sata uputiti prigovor. Prigovori glede čišćenja upućuju se odmah. Prigovor se upućuje izravno vlasniku vile/apartmana, odnosno njegovom ovlaštenom predstavniku.

U slučaju isticanja bilo kakve vrste prigovora gost se obvezuje ostaviti vlasniku primjeren rok za otklanjanje prigovora.

Gost ima pravo podnijeti pisani prigovor na usluge koje je pružila agencija putem pošte ili putem elektroničke pošte na sljedeće adrese:

SeeAdria Tourist Agency
Nova Gradnja d.o.o.
Svetog Antona 38B, 52 466 Novigrad / Cittanova
info@seeadria.com

Agencija će u pisanom obliku odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od njegova zaprimanja sredstvom komunikacije koje podnositelj predloži.

Odlazak gosta iz vile/apartmana prije isteka ugovorenog trajanja najma i bez prethodne obavijesti i dogovora sa agencijom SeeAdria bit će na rizik i trošak gosta, te SeeAdria ne snosi nikakvu odgovornost.

Vlasnik vile/apartmana snosi odgovornost za odstupaju od stanja vile/apartmana u odnosu na ono koje je objavljeno na web stranici agencije SeeAdria.

SeeAdria KAO POSREDNIK

SeeAdria je turistička agencija koja pruža usluge posredovanja u najmu vila/apartmana temeljem ugovora o posredovanju u pružanju usluga smještaja sklopljenog sa vlasnicima vila/apartmana i nije vlasnik istih. Vlasnik se ugovorom sa agencijom SeeAdria obvezao na davanje istinitih i potpunih informacija o vili/apartmanu, stoga snosi potpunu odgovornost prema gostu. Ukoliko se suprotno očekivanjima agencije SeeAdria rezervacija smještaja ne može dovršiti zbog razloga koji su izvan kontrole agencije SeeAdria, primjerice zbog prodaje na temelju sudskog naloga ili zbog grubog kršenja ugovora od strane vlasnika ili slično, SeeAdria je ovlaštena otkazati rezervaciju te će ugovoreni iznos koji je već plaćen od strane gosta istom biti vraćen bez odgode. Kao alternativu i ovisno o želji gosta, SeeAdria može ponuditi gostu drugu, sličnu vilu/apartman.

ZAVRŠNE ODREDBE I NADLEŽNOST

SeeAdria prenosi sve informacije o vilama/apartmanima putem web stranice i nastoji pružiti sto je moguće točnije i ažurnije informacije koje prikuplja od vlasnika vile/apartmana. Isključiva odgovornost za davanje točnih i potpunih informacija o vili/apartmanu je na vlasniku te se SeeAdria ne može smatrati odgovornom u slučaju netočnih, nepotpunih ili pogrešnih informacija.

Svaka poslovna upotreba informacija objavljenih na web stranici www.seeadria.com, uključujući i bilo kakvu djelomičnu ili potpunu reprodukciju, predstavlja povredu autorskih prava te je zakonom zabranjena.

Ovi su Opći uvjeti poslovanja sastavljeni na hrvatskom jeziku te su prevedeni na engleski i njemački jezik po ovlaštenom sudskom tumaču. U slučaju dvojbe oko tumačenja pojedinih izraza u prevedenoj verziji ovih Općih uvjeta kao mjerodavna se uzima originalna verzija na hrvatskom jeziku.

Ugovorne strane će bilo kakve eventualne sporove nastojati riješiti dogovorno i sporazumno. U slučaju bilo kakvog spora ugovara se mjesna nadležnost nadležnog suda u Puli i primjena hrvatskoga prava.